0945.619.628

DẦU LAU KÈN TRUMPET, SAXO, FLUTE,…

50.000

  • Lưu ý: để xa tầm với trẻ em
  • Công dụng: Làm sạch, làm sáng và giúp nút thổi trơn hơn
  • Giao hàng: Toàn quốc
DẦU LAU KÈN TRUMPET, SAXO, FLUTE,…

50.000

Xin Chào Anh/Chị . Anh/Chị cần hỗ trợ thông tin gì thì chat với em tại đây nha!