CỜ SEMAPHORE

Giá gốc là: 50.000₫.Giá hiện tại là: 40.000₫.

  • Chất liệu: vải nhật
  • Kích thước: 40×40 cm
  • Gồm 2 màu trắng và đỏ
  • Có cán cầm  tay bên phía cờ màu đỏ
CỜ SEMAPHORE